Ledarskapsutbildning i Stockholm

Att genomgå en ledarskapsutbildning i Stockholm med oss på STQM är en investering i verksamheten som helhet. Ledarskapet inom en organisation eller företag, oavsett om verksamheten befinner sig inom den privata eller offentliga sektorn, är av avgörande betydelse för att den dagliga verksamheten flyter på så pass bra och effektivt som möjligt. Detta ställer så klart stora krav på den som innehar ledarrollen och för att vara en bra ledare krävs en stark reflektionsförmåga och stor förståelse för de olika typer av situationer som kan uppstå på en arbetsplats.

Detta erbjuder vi inom ledarskapsutbildningar

Vi på STQM kan erbjuda våra kunder ett brett utbud av olika program inom ledarskapsutbildning och självklart kan våra kompetenta konsulter hjälpa till med att skräddarsy program efter dina önskemål i den mån som det är möjligt för att utbildningen i slutändan ska kunna gynna din organisation på bästa sätt. Vi erbjuder bland annat följande program inom ledarskapsutbildning:

Ledarutvecklingsprogram

Vårt ledarutvecklingsprogram riktar sig mot chefer och ledare som önskar utveckla sin ledarkompetens för att därigenom kunna bli en bättre ledare inom sin organisation i den dagliga verksamheten.

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap är en utbildning som följer den svenska modellen av ett transparent och transformativt ledarskap. Något som uppnås genom en 360-analys från andra på arbetsplatsen, till exempel din chef och dina medarbetare.

Ledarskap genom värderingar

Utbildningen Ledarskap genom värderingar riktar sig till de ledare och chefer som letar efter ett sätt att fördjupa sin självinsikt och på så vis ta nästa steg genom att utforska hur värderingar påverkar ledarskapet i det dagliga arbetet.

Högskoleutbildning i ledarskap

STQM har sedan 2008 ett samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola där vi tillsammans med dem utvecklar, marknadsför och utbildar i ledarskap på högskolans uppdragsutbildningar.

Vänd dig till oss för ledarskapsutbildning i Stockholm

Hos oss på STQM får du hjälp av konsulter med lång och gedigen erfarenhet inom personalutveckling. Vi utgår alltid från människan i vårt arbete och med hjälp av skräddarsydda program ger vi dig en ledarskapsutbildning i världsklass.

Förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet