Ledningsgruppsutveckling i Stockholm

Ledningsgruppens viktigaste arbetsuppgifter inom vilken organisation eller företag som helst, vare sig det är verksamt inom det privata eller offentliga sektorn, är att se till att det dagliga arbetet flyter på bra. Ledningsgruppens effektivitet har stor påverkan på hela organisationens resultat, effektivitet och produktivitet och det är därför viktigt att ledningsgruppen inom en organisation har en tydlig målsättning och välfungerande rutiner.

Så arbetar vi på STQM med ledningsgruppsutveckling i Stockholm

När ni anlitar oss på STQM Management och någon av våra erfarna konsulter för att hjälpa er med ledarskapsutveckling anpassar vi alltid våra tillvägagångssätt och skräddarsyr dem efter dig som kund, din organisation och era behov. Oavsett hur innehållet ser ut under programmet så brukar upplägget se ungefär likadant ut med att ledningsgruppen samlas vid olika tillfällen för att dels arbeta samman teamet, men också för att diskutera och nå samsyn kring arbetsuppgifter, syfte och mål, hur organisationen bör styras och vilka strukturella riktlinjer som bör gälla framöver.

Under de tillfällen som ledningsgruppen träffar våra konsulter arbetar vi mycket med dialog i workshopformat, men också med analys, fakta och andra typer av övningar. Det vi brukar föreslå för våra kunder är ett modulbaserat program där vi ses under fyra tillfällen och mellan tillfällena får ni i ledningsgruppen som deltar i uppgift att arbeta med det som tagits fram under föregående träff, för att sedan diskutera och följa upp resultaten till nästa gång.

Nedan följer ett generiskt exempel över hur ett program för ledningsgruppsutveckling kan se ut:

  • Workshop 1: Roller, ansvar och ledningsgruppens syfte och mål tas upp och det övergripande målet med den första träffen blir att låta alla lära känna varandra på nytt genom övningar. Vi analyserar också ledningsgruppens nuvarande ställning gentemot de satta mål som finns.
  • Workshop 2 och 3: Under det andra och tredje tillfället spikar vi ledningsgruppens syfte och mål och skapar samsyn kring en tydlig handlingsplan som leder till konkreta effekter på organisationen. Inför dessa tillfällen får ledningsgruppen i uppdrag att själva fundera över vad de kan jobba på för att skapa en mer produktiv och effektiv arbetsmiljö.
  • Workshop 4: Det sista tillfället för programmet under ledningsgruppsutveckling brukar ägnas åt att sammanfatta och följa upp vad ni tillsammans med vår konsult har kommit fram till och hur det skall kunna fortsätta implementeras i den dagliga verksamheten på bästa sätt.

Ett välfungerande team

Forskning har visat att medvetenheten om personliga värderingar har en övervägande stor påverkan på det individuella engagemanget i arbetet och att uppleva sin tillvaro och sitt arbete som meningsfullt bidrar till större engagemang och mer motivation hos individen. Vi på STQM erbjuder processer för att utveckla gruppen som bidrar till en bättre arbetsplats på alla plan.

Pedagogiska verktyg för effektiv utveckling

Många av de teorier och metoder som vi applicerar och använder oss av i vårt arbete är till stora delar baserade på Carl G Jungs forskning om mänskligt beteende och psykologiska typer. Vi på STQM delar hans syn på människan och genom att kombinera teori med välutvecklade arbetsmodeller och kompetent samt licensierad personal kan vi erbjuda våra kunder grupputveckling som ger resultat – både för individen och företaget eller organisationen. Vi hjälper organisationer till stärkande utveckling med fokus på såväl individer som verksamhetens uppdrag.

Gör ledningsgruppens syfte och mål tydliga

Kontakta oss på STQM Management redan idag och få hjälp med ledningsgruppsutveckling i Stockholm av någon utav våra erfarna och yrkeskunniga konsulter. Du får en mer effektiv och välsmord organisation som mår bättre med tydliga arbetsuppgifter samt ett klart syfte och mål för er ledningsgrupp.

Marknadens bästa ledarskapskonsulter