Rivstarta arbetet med mål!

Att sätta mål, SMARTA mål, är en grundbult i ledarskap och en förutsättning för att genomföra affärsstrategin. De vet de flesta. Ändå är det långt ifrån alla som har en gemensam målbild med SMARTA mål. Det kan vara svårt att få tid till att prioritera och komma igång med målstyrningen. Ibland är det tiden som inte räcker till, men oftast beror det på att man faktiskt inte vet hur man skall gå tillväga. Det behöver faktiskt inte ta lång tid, och när jobbet väl är gjort och målbilden är på plats tjänar ni den tiden flera gånger om.

Gör som flera av våra nöjda kunder. Ta hjälp med att komma igång med er målstyrning genom att boka vår effektiva workshop.

1. Workshop om era mål

Vi genomför tillsammans en övning som hjälper er identifiera mål och förutsättningar för att lyckas. Övningen tar 2–3 timmar och deltagarna är de ansvariga för respektive område.

2: Utarbetande av målbild

Vi tar fram ett förslag på målbild med mätbara mål fördelat på 5 områden. Efter svar och diskussioner från den första workshopen identifierar vi mål, nyckeltal och förutsättningar för er strategiska plan.

3. Workshop om er målbild

Tillsammans går vi igenom målbilden och justerar den tillsammans med er. Detta sker i en workshop som tar ca 2 timmar. Deltagarna är desamma som vid första målbilden. Ansvariga för respektive område beslutas.

Pris: 14 500 kr ex moms

Vi har 20 års erfarenhet av att hjälpa ledare utveckla sin målstyrning och genomföra sin strategi. Vår unika egenutvecklade modell med tillhörande systemstöd baseras på många års dokumenterat praktiskt arbete med ledningsgrupper i små och medelstora företag, samt akademisk förankring i forskning.

Vi har hjälpt ett stort antal företag och organisationer att etablera och utveckla sin målstyrning.  Vi tillför den metodik och rådgivning som behövs för att hjälpa organisationer nå sina kort- och långsiktiga mål med bestående resultat och kvalitet.

Vi anpassar vår konsultinsats efter er verklighet.