Vi hjälper dig skapa effektiva team

Skillnaden på en grupp och ett team

Det är stor skillnad på ett fungerande team och ett effektivt team. Med människan som utgångspunkt hjälper vi och våra konsulter både privata företag och den den offentliga sektorn med personalutveckling och få en bättre arbetsprocess. När det handlar om att skapa ett effektivare team på en arbetsplats riktar sig våra program till chefer och teamledare som vill utvecklas och skapa en mer effektiv, men också trivsam och fungerande arbetsmiljö.

Av de brister som kan finnas på en arbetsplats, dels när det kommer till prestation men också i andra frågor, så kan de i många fall härledas direkt till vårt beteende. Hur vi fungerar, interagerar och beter oss är i många fall nyckeln bakom hur vi kan göra om en grupp till ett välsmort team.

Genom att ta tillvara på och förvalta de personliga styrkor som redan finns på arbetsplatsen, kan vi på STQM genom våra skräddarsydda program hjälpa dig och din organisation med att skapa effektiva team av en grupp medarbetare.

Vårt upplägg

Alla våra insatser är skräddarsydda och unikt anpassade efter den enskilda kundens behov och förutsättningar och våra program kan löpa mellan en till två dagar. Så här kan exempelvis innehållet se ut:

  • Grunderna i mänskligt beteende och beteendeanalys. Vad betyder de olika färgerna, översatt i beteende och kommunikationsmönster?
  • Gruppers olika faser, baserat på Susan Wheelans modell för effektiva team, IMGD. Hur tänker, känner och agerar vi under olika skeden av gruppens ”livscykel”? Och vad innebär detta för utmaningar för samarbetet?
  • Vad kännetecknar effektiva team och fungerande grupper?
  • Individens roll i en grupp. Vi samtalar kring roller, ansvar och spelregler för gruppen – hur påverkar de vad gruppen gör och på vilket sätt?
  • Negativa processers påverkan. Vi tittar på olika typer av konflikter, strategier för konstruktiv konfliktlösning och hur man kan undvika vanliga misstag.

Skapa ett mer effektivt team redan idag

Ta kontakt med oss på STQM Management så hjälper vi dig och din organisation med att identifiera utvecklingsområden och hitta lösningar för hur ni får en mer effektiv arbetsplats med hjälp av att skapa effektiva team. Du kan antingen kontakta oss direkt via telefon, via vårt kontaktformulär som du hittar på vår hemsida eller via mail.

Förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet