Annica Onsjö

Annica Onsjö

Annica Onsjö har drygt 15 års erfarenhet av chefs- och ledarutveckling genom utvecklingsinsatser och coaching av individer, grupper och organisationer.  Hon har egen chefserfarenhet  som både marknads- och produktchef från en rad skiftande företag och organisationer både i Sverige och internationellt.

Annica är civilekonom i botten och har även studerat beteendevetenskap. Dessutom har hon genomgått ett antal längre och kortare utbildningar – både externa och företagsinterna – inom företrädelsevis ledarskap, kommunikation och affärsmannaskap.

Hon är certifierad inom en rad olika metoder och verktyg inom coaching och utveckling av individer och grupper:

DISC – Personprofiler, Beteendestilsanalys och Drivkraftsanalys
GDQ (Gruop Development Questionniare)
Belbin Teamroller
– Requisite Leadership Inventory,  360
– Karriärcoaching, New Start
– Coachutbildning med internationell diplomering (Leapfrog AB)
– FARAX 360
– MasterPersonProfil Analys