En hållbar arbetsplats

Arbete är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande, och bidrar till viktiga psykosociala behov. Samtidigt har psykisk ohälsa blivit den främsta orsaken till långtidssjukfrånvaro, och har allvarliga konsekvenser i form av såväl personligt lidande som bristande produktivitet. Hur gör vi för att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare mår bra och orkar jobba?

STQM erbjuder föreläsningar, kartläggningar och workshops som hjälper er att skapa en hållbar arbetsplats. Vi går igenom ett antal kända framgångsfaktorer och hjälper er att analysera er organisation utifrån dessa. Ni får konkreta tips och förslag på hur ni kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för era medarbetare.

”En mycket bra föreläsning som ger användbara redskap för att fortsätta med SAM.”

Exempel på framgångsfaktorer

  • Rimliga krav och tillräckliga resurser samt möjlighet till återhämtning
  • Goda möjligheter till självbestämmande, kontroll och inflytande
  • Stöttande klimat, trivsel på arbetsplatsen och en konstruktiv feedbackkultur
  • Gott ledarskap samt återkoppling i arbetet
  • Rättvisa arbetsplatser och balans mellan ansträngning och belöning
  • Trygghet och förutsägbarhet, tydliga mål, roller, ansvar och befogenheter
  • Meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter samt en variation i arbetet

Två olika erbjudanden

Alternativ 1: Föreläsning

Under 2 timmar presenterar vi kända framgångsfaktorer för en hållbar arbetsplats och ger konkreta tips på hur ni kan arbeta med dessa.

Alternativ 2: Föreläsning, kartläggning och workshop

Ett paket med föreläsning, kartläggning (medarbetarundersökning) samt workshop där vi särskilt fokuserar på de framgångsfaktorer som är av störst relevans för er verksamhet och tar fram konkreta handlingsplaner för er att arbeta vidare med. Detta paket kan även ges utan momentet kartläggning/medarbetarundersökning.


Här kan du läsa mer

Blogg: Framgångsfaktorer för hållbara arbetsplatser