Stress Management

Vår syn på Stress Management

Förmågan att hantera stress varierar. Utmaningen är att ställa rimliga krav på sig själv i förhållande till de egna resurserna. Arbetsgivare och medarbetare tar gemensamt ansvar för att förbättra och förebygga stress som påverkar hälsa och prestationer negativt. Det är det vi kallar Stress Management. 

Arbetsgivarens ansvar för förebyggande och rehabilitering är en aktuell fråga och vi kan förvänta oss förändringar i lagar och regler på området. Men mycket kan också göras på individnivå. Även om ansvaret för att tillhandahålla möjlighet och verktyg ligger på arbetsgivaren så måste individen själv ta ansvar för sitt agerande och beteende.

Förmågan att hantera och förebygga stress är en viktig färdighet för att kunna undvika att drabbas av olika stressreaktioner samt för att kunna arbeta effektivt. Det går att förbättra förmågan på individ- och organisationsnivå.

Vad vi erbjuder inom Stress Management

Sören Hjälm  är ledarskapskonsult, KBT-coach och är en av Sveriges främsta forskare kring stress och utbrändhet. Sören erbjuder t.ex. föreläsningar för att öka förståelsen för hur människan påverkas av stress och hjälper många att hantera stress och må bättre.

Bra, tydlig och intressant föreläsning som kan användas både i arbetsliv och privatliv.
En viktig livskunskap!

Ladda ner vårt produktblad om föreläsning kring Stress Management.