Värdebaserat och coachande ledarskap för en bättre arbetsplats

Värdebaserat ledarskap handlar om att ta tillvara på och inse de personliga värderingarnas påverkan på arbetet och hur man genom dessa kan skapa en bättre arbetsmiljö. I en värld som blir allt mer global är det viktigare än någonsin att låta sina värderingar ta plats, oavsett hur stor organisationen man är verksam inom är och om man verkar inom privat eller offentlig sektor.

Coachande ledarskap handlar å andra sidan om att vara en stöttepelare åt sina anställda och medarbetare, att respektera dem som individer och att genom en att anamma en informell ledarstil våga vara en i laget och stå som jämlik med resten.

Genom att anlita oss på STQM Management och någon av våra erfarna konsulter får du hjälp med att utveckla och implementera värdebaserat och coachande ledarskap på din arbetsplats.

Så arbetar vi på STQM

Vi på STQM har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskapsutveckling i olika former, bland annat just värdebaserat och coachande ledarskap, och våra konsulter har alla lång erfarenhet och yrkeskunnighet. Vi har förståelse för att alla organisationer ser olika ut och därför anpassar vi alltid våra processer och metoder efter kunden.

Gemensamt är att vi i samtliga upplägg använder oss utav kartläggningsverktyget VALUE.online som baseras på forskning och teorier kring värderingar och medvetandeutveckling av bland annat Kegan, Hall och Schwartz. Med verktyget arbetar vi sedan med en beprövad storytelling-teknik som tar fasta på berättelser kring värderingar och definierar drivkrafter och prioriteringar.

Om oss på STQM

Hos oss på STQM finner du inte bara program för värdebaserat och coachande ledarskap, vi kan även hjälpa till med att från struktur på arbetsflödet till att hjälpa till med att öka ert tidssvin och skapa förutsättningar för mer produktivitet och effektivitet på arbetsplatsen.

Vi på STQM är experter på grupp-, ledarskaps- och personalutveckling. Hos oss får du och din organisation hjälp med att utvecklas på det sätt ni behöver för att uppnå era mål och finna en bättre struktur i det dagliga arbetet. Våra konsulter arbetar alltid med människan som utgångspunkt i sitt arbete och vi baserar de processer och metoder som vi implementerar på våra kunder på gedigen internationell forskning.

Vi kan hjälpa er med både värdebaserat och coachande ledarskap

Vill du eller ni veta mer om värdebaserat ledarskap och/eller om coachande ledarskap och hur det kan appliceras på just er organisation? Ta då kontakt med oss på STQM Management så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa just er med. Du kan ringa, maila eller kontakta oss direkt via vårt kontaktformulär som du finner på vår hemsida. Vi hjälper dig och din organisation med att utveckla ert ledarskap och våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med värdebaserat och coachande ledarskap. Varmt välkommen!

Förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet