Verksamhetsutveckling och metoder för att nå längre

Vi hjälper er med verksamhetsutveckling

En organisation kan i mångt och mycket beskrivas som en levande organism som ständigt behöver underhållas och tas om hand. Vi på STQM Management tror att kärnan till en sund verksamhetsutveckling och metoder för att nå en så bra utvecklingskurva som möjligt inom organisationen bland annat handlar om att moderna ledare måste vara duktiga på att stötta, uppmuntra och driva sina medarbetare framåt genom ett väl strukturerat och organiserat tillvägagångssätt. Detta för att på så vis uppnå högsta kvalitet och produktivitet.

När du anlitar oss på STQM Management och våra konsulter för att arbeta med verksamhetsutveckling inom just din organisation så tar vi alltid hänsyn till den unika arbetskultur och arbetsmiljö som råder. Utefter den försöker vi sedan arbeta med verksamhetens styrning och våra erfarna konsulter hjälper dig som företagsledare eller VD med att få struktur på arbetsplatsen och en miljö som motiverar till ett kvalitativt utfört arbete.

Uppnå högre effektivitet

Vi på STQM utbildar och hjälper er verksamhet, oavsett om ni befinner er inom den privata eller offentliga sektorn, med att utbilda er verksamhet i processutveckling vilket bidrar till att skapa en bättre effektivitet på er arbetsplats. Framgångsrika organisationer och företag inom både den privata och offentliga sektorn vänder sig till oss på STQM när de vill utveckla sina processer. Arbetet handlar till stor del om att dokumentera och analysera arbetssätt inom verksamheten för att på så vis kunna identifiera och åtgärda de förbättringsområden som finns. Detta kan vi och våra konsulter på STQM erbjuda inom processutveckling:

  • Kartläggning av processer och bedömning av utvecklingsförutsättningar inom organisationen.
  • Kvalitetsledning och kvalitetsledningssystem.
  • Stöd till verksamhetsledningen för att utveckla verksamhetens effektivitet.
  • Analys och kartläggning av kompetenser inom organisationen.

När vi arbetar med processutveckling i syfte att utveckla er verksamhet så gör vi alltid det med utgångspunkt i att allt arbete som utförs är väl förankrat i hela organisation och berörda delar.

Vi hjälper er med ledningsstyrning

Vi på STQM och våra välutbildade konsulter kan även hjälpa dig som kund med ledningsstyrning där ni får hjälp med att integrera några av de viktigaste bidragande komponenterna för att skapa en bättre arbetsplats ur aspekten om leverans och kvalitet. När du anlitar någon av våra konsulter för ledningsstyrning får du kvalificerad kompetens inom området verksamhetsstödjande ledningsstyrning och med fokus på helheten skapar vi tillsammans med kunden en effektiv verksamhetsstyrning, från ställd kravställning och dokumentation av motsvarande processflöden, till införande av dessa i verksamheten.

Kontakta oss och få hjälp med verksamhetsutveckling

Är du och din organisation i behov av verksamhetsutveckling? Ta då kontakt med oss på STQM Management så hjälper någon av våra konsulter er med att utveckla och er verksamhet och på sikt ta er verksamhet till nya höjder.

Förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet