Arbeta förebyggande mot stress

Trots att man som organisation gjort ”allt rätt” kan det ändå inträffa att chefer och medarbetare drabbas av negativ stresspåverkan i perioder. Därför är det viktigt att stärka förmågan att hantera och förebygga stress både i arbetslivet och privat.

Några konkreta tips för att arbeta förebyggande kring stress

  • Ta reda på vad som är grundorsaken till den upplevda stressen innan ni vidtar åtgärd. Det kan vara helt andra saker än vad man spontant antar och det kan ligga i arbetet eller bero på situationer i privatlivet.
  • Uppmuntra personalen till att ha ett hälsosamt aktivt liv utanför jobbet.
  • Säkerställ, hellre en gång för mycket än för lite, att medarbetaren förstår sin roll och sitt ansvar samt har möjlighet att prioritera sina arbetsuppgifter.
  • Höj kompetensen och medvetenheten om stress i er organisation.
  • Arbetsgivare och medarbetare är gemensamt ansvariga för att hantera och minska individens stress. Hjälp medarbetarna ta detta ansvar genom att erbjuda dem utbildning i ämnet.

Fördjupning i ämnet

Intresserad av att utveckla dig själv eller din organisation kring stresshantering och återhämtning?

Vi erbjuder både kortare föreläsningar/seminarier och längre utbildningar i ämnet. Föreläsare är Sören Hjälm som är forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet. Läs mer här.

 

 


Du kan också läsa mer i två artiklar som Sören Hjälm skrivit om stress och återhämtning.

Del 1: Hotsystemet                          Del 2: Utforskarsystemet och trygghetssystemet