Nio saker som bra ledare gör

Vi har sammanställt nio saker som framgångsrika ledare gör och ger er konkreta tips kring detta. Se vilka ni kan checka av och vilka ni har kvar att arbeta med!

Vid ett par tillfällen i samband med möten med nya kunder och samarbetspartners innan jul fick jag frågan: Vad menar ni egentligen när ni säger att ni har en helhetssyn på verksamhetsutveckling? Svaret på den frågan kan bli långt men jag ska försöka svara så kortfattat som möjligt men med bibehållen trovärdighet.

Grunden för en framgångsrik organisation är dess affärsidé, strategi och struktur. Men det är människornas förmåga och drivkraft som avgör om det verkligen lyckas. Sammanfattningsvis skulle man därför kunna säga att ledaren måste sträva efter att se hela medarbetaren/människan och att medarbetaren måste ges möjlighet att se hela företaget/organisationen. Idealet är att medarbetarna vet och förstår organisationens HUR och VARFÖR samt känner engagemang i att ni når ert VART. För att detta skall vara möjligt krävs sociala färdigheter hos cheferna, fungerande samarbeten, tydliga mål och kommunikation.

Vad kan man göra och vad har ni gjort?

Här nedan har vi ställt samman några av våra bästa tips och råd. Se vilka du kan checka av och vilka ni har kvar att arbeta med!

1: Sätt en vision och sälj in den

Många känner kanske till den lite slitna metaforen om stenhuggarna som får frågan vad de arbetar med? ”Jag hugger sten” svarar den ena barskt och fortsätter hugga. Den andre svarar med entusiasm: ”Jag bygger en katedral”. Skillnaden kan ligga i personlighetstyper och olikheter mellan medarbetarnas förmåga att motivera sig själva och hur man förhåller sig till omvärlden. Men vi påstår att det till största del beror på att för den ena, han som bygger en katedral, har ledningen förklarat och visualiserat sin vision helt enkelt.

Hur ser det ut hos er? Bygger ni katedraler eller hugger ni sten? Läs mer här.


2: Sätt mål och bidra till motivation

Forskningen på mål är omfattande och visar att mål är ett mycket effektivt verktyg för att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och prestationer. Arbete med och mot mål, under rätt förutsättning och tillämpade och formulerade på rätt sätt, ökar prestationer och välbefinnande.

Men det kanske inte fungerar optimalt i alla företag och organisationer? Läs mer här.


3: Skapa en kultur som bygger på förtroende

Förtroende är en nyckelfaktor när det gäller att bygga team och samarbete. Skapa en arbetsmiljö där ärlighet, tillhörighet och tillit är grundvalar. Läs mer här.


4: Främja en positiv kultur och ge beröm

Fira era segrar: försök att fokusera på saker som gått rätt och som blivit bra och fira det. Ställ också krav på att alla ska bidra till en trivsam arbetsplats där alla medarbetare ges utrymme. Läs mer här.


5: Skapa effektiva team – men börja i rätt ände

Säkerställ förutsättningar och villkor för prestation. Få saker orsakar mer besvikelse och frustration än att vara motiverad och inte få rätt förutsättningar.

Det är vanligt att man börjar i ”fel” ände i sin teamutveckling. Eller, i värsta fall, lägger ner mycket tid och pengar på teambuilding utan att det egentligen är ett team man har att göra med! Vill ni undvika att hamna i den onödiga och kostsamma situationen? Då rekommenderar vi att ni arbetar enligt Team Pro-modellen. Läs mer här.


6: Förstå ditt team och era styrkor och svagheter

Alla team blir inte framgångsrika. Några exempel på orsaker till ineffektivitet eller rent av misslyckande kan vara:

  • Otydliga normer och spelregler
  • Bristande resurser
  • Stor omsättning av medlemmar i teamet
  • Otydligt mål och uppdrag
  • Bristande planering
  • Personliga konflikter
  • Ineffektiva möten
  • Otydligt ledarskap
  • Oförmåga att fatta beslut

Hur ser det ut hos er – är ni säkra på att inget av detta förekommer och att ni givit era team optimala förutsättningar? Annars har vi verktyg och metoder för att på ett enkelt sätt kartlägga och täcka in viktiga förutsättningar för framgång i ert team, och skapa en GAP-analys med tillhörande handlingsplan.

Låter det intressant? Läs mer här.


7: Förbättra din självinsikt och EQ

Emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och uttrycka sig själv, att utveckla och upprätthålla sociala relationer, klara motgångar och utmaningar samt att kunna använda sina emotionella kunskaper för ett effektivt och meningsfullt liv.

Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre. Och det bästa av allt, den går att utveckla!

Låter det som en god idé, läs mer här.


8: Coacha

Varför gör de inte bara som jag säger? Ja, ibland är det inte så enkelt. Då och då tryter viljan eller modet att göra det som vi vet behöver göras.

När någon av dina medarbetare ställer en fråga kring en praktisk situation är den enkla lösningen i många fall att du levererar ett snabbt svar på hur saken ska lösas. Men att få personen att själv ta ansvar för situationen ger mer i längden.

Vill du lära dig mer om ett coachande ledarskap? Få tips och läs mer här.


9. Arbeta förebyggande mot stress

Har ni arbetat med ovanstående punkter kring ledarskapet på organisatorisk nivå har ni kommit en bra bit på väg med att förebygga stress och utbrändhet!

Tydlighet kring vart och hur, ett närvarande ledarskap av chefer med självinsikt och empati, och sist men inte minst ett gott samarbete och fungerande relationer är en mycket effektiv plattform för att minska eller eliminera negativ stress hos medarbetarna. Men trots att man gjort allt rätt kan det inträffa att individer drabbas.

Vi vill därför avsluta med några konkreta tips kring stresshantering, läs mer här.

Charlotte Sehlse
Ledarskapskonsult och VD, STQM