Vision som ledstjärna

Vad menar vi med Sätt en vision och sälj in den ?

Jo, att den måste förklaras, förankras och visualiseras för att den ska få önskad effekt. På det sättet kan man bygga katedraler istället för att bara hugga sten.

Var noggrann i formuleringen av er vision

När ni formulerar er vision kan följande frågor vara till hjälp: Hur ser er framtid ut? Vart ska ni ta vägen? Varför? Kan ni få alla i organisationen med på samma övertygelse?

Några konkreta tips

  • En äkta vision beskriver syftet med verksamheten, den ska svara på varför företaget/organisationen finns och vad ni vill bidra med.
  • Var tydlig med ert budskap så att alla förstår vad som menas
  • Formulera er så enkelt och slagkraftigt som möjligt. Den skall tända människors tankar motivation och energi.
  • Försök att formulera visionen utifrån vilken nytta organisationen vill göra
  • Tänk också på att en riktigt bra vision ska säga något om hur företaget, organisationen och de enskilda medarbetarna ska bete sig för att den ska uppfyllas.

De räcker inte med att ni vid ett tillfälle talar om visionen och sedan återgår i det vardagliga operativa. Ni måste hitta ett sätt att leva er vision och övergripande målbild. Ni behöver hela tiden fortlöpande ställa er frågan om det ni gör och utvecklar stämmer överens med visionen. Det finns omfattande forskning som stödjer oss i påståendet att långsiktigt framgångsrika företag alltid har en vision som fungerar som riktmärke.

Ett känt exempel

Avslutningsvis för att förtydliga, ett exempel på en vanlig formulering som inte riktigt uppfyller kriterierna:  ”Vi ska vara en ledande aktör inom vår bransch om tio år”. Det är inte en vision utan ett strategiskt mål.

Som jämförelse: ett av de i särklass bästa exemplen på en riktig vision och som bevisligen fungerat är ”Att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Ni vet säkert vems det är.


Läs vidare här