Coacha

Ibland är det frestande att leverera enkla lösningar när någon kommer till dig med ett problem. Men du vinner mer i längden på att coacha dina medarbetare att hitta egna lösningar – genom att ställa kraftfulla, öppna frågor som hjälper dem att se problemet ur ett annat perspektiv.

Att coacha genom kraftfulla öppna frågor

En kraftfull fråga är en typ av fråga som får personen som skall svara att stanna upp och tänka till. Bra kraftfulla frågor förflyttar mottagarens tankar och får personen att se på ett problem eller en utmaning utifrån nya perspektiv. Kraftfulla frågor är öppna, raka, korta, tydliga och enkla att förstå. Öppna frågor inleds med frågeord t.ex. Var, När, Hur, Vem, Vad, Vilka ..?

Det finns några viktiga saker att tänka på när du ställer dina frågor. Tänk på röstläge och betoning. Försök undvika att de uppfattas som ifrågasättande på ett kritiskt sätt.

Några exempel:

 • Vilka andra möjligheter har du?
 • Vad skulle kunna vara ett steg på vägen?
 • Vad har fungerat tidigare?
 • Vad mer kan göras?
 • Vem eller vilka kan hjälpa dig att nå dit?
 • Vad behöver du först göra för att komma dit?
 • Hur skulle det kännas om du lyckas?
 • Vad är det värsta som kan hända?
 • Vad är det bästa som kan hända?
 • Om du var en helt orädd person, vad skulle du göra då?

Att coacha genom klargörande frågor

Exempel 1: Medarbetaren säger: ”Kunderna är så krävande!

Förslag på frågor du skulle kunna ställa:

 • Är det någon särskild situation som du tänker på?
 • Är det mer besvärligt med vissa kunder än andra?
 • Hur brukar du agera när kunden kräver för mycket?
 • Vad blir konsekvensen om vi inte lyssnar eller anpassar oss till våra kunder?
 • Vad skulle behövs hända för att du ska känna dig mer nöjd med situationen?
 • Vad finns det för olika alternativ att ta tag i detta problem?
 • Vad tycker du själv vore en bra ide för att lösa detta dilemma?
 • Hur har du gått vidare inom vår organisation med dina förslag?

Exempel 2: Medarbetaren säger: ”Det var bättre förr.

Förslag på frågor du skulle kunna ställa:

 • Vad exakt var bättre förr?
 • Vad längtar du tillbaka till?
 • Vad kan förenkla din arbetssituation nu?
 • Är det många som håller med dig? kan du exemplifiera?
 • Hur påverkar denna känsla ditt agerande?
 • Ge ett exempel på någonting som blivit bättre?
 • Hur skulle du kunna påverka din arbetssituation?
 • Vad förväntar du dig chefen och vad kan du göra själv?