Skapa en kultur som bygger på förtroende

Att bygga upp förtroende är ett långsiktigt arbete. Skapa en arbetsmiljö där ärlighet, tillhörighet och tillit är grundvalar.

Förtroende är en nyckelfaktor när det gäller att bygga team och samarbete. Medarbetare som litar på varandra är mer benägna att dela information och kreativa idéer. Förtroende byggs främst genom att man visar att man är beredd att hålla vad man överenskommit. Det är viktigt att därför försöka att inte lova mer än man kan hålla – förändringsprojekt och nysatsningar som slutar i en återvändsgränd är något av det värsta för förtroendet.

Föregå med gott exempel

Ledningsgruppen bygger förtroende i organisation genom att vara samspelt och visa att de är eniga och vill dra tillsammans åt rätt håll för organisationens bästa. Beslutskraftiga ledare bygger förtroende helt enkelt. Förklara för personalen inte bara ert vad och hur utan också ert varför. Kommunicera och förklara affärsidén och säkerställ att alla förstår den och sin del i den.

Exempel på förhållanden som urholkar förtroende för ledningen

  • Bristande ansvarstagande
  • Otillräckligt stöd och resurser
  • Otydliga mål
  • Bristande planering
  • Konflikträdsla
  • Brist på konsekvent ledarskap
  • Oförmåga att som ledningsgrupp fatta effektiva beslut
  • Undanhållande av information
  • Snacka skit om varandra eller andra medarbetare

Chefer bygger one-on-one förtroende mot medarbetarna genom att vara trygga i sin egen person och bottna i sina värderingar. Detta uppnås genom att kontinuerligt arbeta med sin personliga utveckling och självkännedom.

Lita på folk och utvärdera dem efter resultaten. Om du låter dina anställda själva sköta saker och ting på sitt eget sätt, så kommer resultatet också att bli bättre och dina anställda gladare.

Kom ihåg

DISCI allmänhet är förtroendeskapande en lång process, men det kan påskyndas med övningar som stärker kommunikationsförmåga, exempelvis DISC-övningar. Förståelse för andra kollegors beteende och kommunikationsstil är viktigt för att skapa och stärka förtroende för varandra.