Skapa effektiva team – men börja i rätt ände

Det är vanligt att man börjar i ”fel” ände i sin teamutveckling. Eller, i värsta fall, lägger ner mycket tid och pengar på teambuilding utan att det egentligen är ett team man har att göra med. Här berättar vi mer om hur verktyget Team Pro kan hjälpa er.

Vad är egentligen ett team?

Definition på team:

Två eller flera individer som arbetar tillsammans och som uppfattar sig själva och uppfattas av andra som en tydligt avgränsad social enhet; som har ett tydligt och accepterat gemensamt uppdrag och mål och är ömsesidigt beroende av varandra för att kunna fullgöra detta syfte och uppnå målet/målen; och som regelbundet utvärderar sina prestationer och sitt samarbete.

 Team Pros modell över team

  1. Ta reda på om ni är ett team. Dvs uppfyller teamet förutsättningarna för att vara ett team. Avgörande är som sagt att det finns ett gemensamt uppdrag och ett ömsesidigt beroende. Att förväntas eller tvingas vara ett team utan att ha dessa förutsättningar uppfyllda är direkt skadligt för organisationen och dess medlemmar. Omfattande forskning visar att så kallade pseudoteam inverkar mycket negativt på motivation och prestation.
  2. Om ni är ett team kan ni gå vidare med teamutvecklingen. Ofta är det i förutsättningarna, eller det som i IPO modellen kallas, INPUT, som problemet och förbättringspotentialen ligger. Om ni inte ordnar till detta kommer ansträngningar på att förbättra teamets relationer vara i stort sätt förgäves.
  3. När det är säkerställt, men inte förr, ska ni arbeta vidare med relationsbyggande och beteendeprocesser.

Här kan du läsa vidare om Team Pro.