Stresshantering för chefer och medarbetare inom äldreomsorgen

En hög grad av stress och psykisk ansträngning får många anställda inom äldreomsorgen att må så dåligt att de funderar på att lämna yrket, visar nya siffror från fackförbundet Kommunal. Ett sätt att förbättra arbetsmiljön kan vara att utbilda personal och chefer i stresshantering. Det blir en värdefull investering både för den enskilda individen och för hela organisationen. Förmågan att både förebygga och hantera stress är nämligen en viktig färdighet för att må bättre och arbeta effektivare.

Tillsammans med en av Sveriges främsta föreläsare och forskare inom stress och utbrändhet erbjuder STQM en företagsanpassad heldagsutbildning kring stresshantering och återhämtning specifikt för dig som arbetar inom äldreomsorgen. 

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom äldreomsorgen.

Syfte och mål

Under denna utbildning får du bland annat:

 • ökad förståelse för hur kroppen påverkas av stress, både fysiskt och psykiskt, och vilka signaler du behöver vara uppmärksam på
 • strategier för att hantera stress på både lång och kort sikt
 • insikt om vikten av återhämtning och konkreta förslag på metoder för detta.

”Mycket intressant ämne och bra utbildning. Sören gjorde det intressant och lättförståeligt. ”

Innehåll och upplägg

Utbildningen innehåller följande moment

 • Vad är stress – biologiska orsaker som förklarar hur vi hanterar dagliga utmaningar och situationer
 • Lär dig tolka varningssignaler och symptom på stress både hos dig själv och andra
 • Olika personlighetsdrag och beteenden reagerar olika på stress
 • Hitta balansen mellan över- och understimulering
 • De vanligaste tankefällorna och hur du kan undvika dessa
 • Vikten av återhämtning – beteenden och aktiviteter som får oss att må bra
 • Strategier för att minska upplevelsen av stress
 • Så skapar du lugn och fokus även i tuffa situationer. Evidensbaserade verktyg för stresshantering – kunskap och praktisk träning
 • Deltagarnas egna hälsomål diskuteras och följs upp

Kursledare Sören Hjälm

Sören HjälmSören Hjälm är forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet och certifierad KBT-terapeut. Han har lång erfarenhet av att utbilda och coacha människor från olika branscher, däribland vård och omsorg.

Han är en inspirerande och uppskattad utbildare som bjuder på både skratt och allvar.

Läs mer

KBT-modellen tresystem-teorin bygger på människans biologiska förutsättningar och genetik sen urminnes tider. Modellen ger en förenklad bild av processer som pågår i våra kroppar och sinnen. Två av systemen – Hotsystemet och Utforskarsystemet – är till för att skydda oss och bryter i längden ner oss. Det tredje systemet – Trygghetssystemet – är till för att göra oss lugna och bygga upp oss. Modellen skapar en större medvetenhet och ökar förståelsen för stressreaktioner. Något av systemen är alltid igång under kortare eller längre tid. Man kan utvärdera sig själv och andra utifrån dem, och genom dessa system kan man lära sig att hantera sin och sina medarbetares vardag på ett mer balanserat sätt.

Du kan läsa mer om detta ämne i Sörens artikelserie.

Del 1: Hotsystemet                          Del 2: Utforskarsystemet och trygghetssystemet