Utbildningar inom stress

Stress och utbrändhet är en vanlig orsak till sjukskrivning. Förmågan att hantera och förebygga stress är en viktig färdighet både i arbetslivet och privat. Genom STQMs föreläsningar och utbildningar inom stress får chefer och medarbetare förståelse för hur vi människor påverkas av olika situationer och konkreta strategier för stresshantering och återhämtning.

Webbutbildning om stresshantering (ca 2 h)
STQMs webbutbildning Stresshantering – förstå och förändra fokuserar på fysiska och psykiska stressreaktioner – när, hur och varför reagerar vi som vi gör? Utan att förminska arbetsgivarens ansvar för en god arbetsmiljö, ger den här utbildningen dig ett bra komplement när det gäller de delar som du själv kan ta makten över, nämligen din kropp och dina tankar! Läs mer om webbutbildningen här.

Föreläsning inom Stress Management
STQM erbjuder kortare föreläsningar inom Stress Management, anpassade till er verksamhet och till era förutsättningar. Föreläsningen kan ingå som en del i ett större utbildningsprogram eller genomföras ett inslag vid t.ex. ett ledningsgruppsmöte, en arbetsplatsträff eller en after-work. Läs mer om våra stressföreläsningar här.

Stresshantering och återhämtning för chefer och medarbetare
Hög arbetsbelastning, oklarheter kring ansvar, mandat och befogenheter, ett otydligt ledarskap. En nyligen publicerad stressundersökning som fackförbundet Unionen har låtit Novus genomföra visar att dessa är några av de främsta stressfaktorerna bland privata tjänstemän just nu. STQM utbildning i stresshantering och återhämtning ger förbättrad förmåga att hantera upplevd stress både på arbetsplatsen och privat, och konkreta evidensbaserade verktyg som praktiskt hjälper dig att förebygga stress. Läs mer om vår utbildning om stresshantering och återhämtning.

Stresshantering för chefer och medarbetare inom äldreomsorgen
En hög grad av stress och psykisk ansträngning får många anställda inom äldreomsorgen att må så dåligt att de funderar på att lämna yrket, visar nya siffror från fackförbundet Kommunal. Att lära sig strategier för att  förebygga och hantera stress och konkreta metoder för återhämtning är viktiga färdigheter både för att må bättre och arbeta effektivare. Kort sagt, att utbilda personal och chefer i stresshantering är en värdefull investering för både den enskilda individen och för hela organisationen. Läs mer om vår utbildning kring stresshantering för personal inom äldreomsorgen.