Stresshantering och återhämtning för chefer och medarbetare

Tillsammans med Sören Hjälm som är en av Sveriges främsta föreläsare och forskare inom stress och utbrändhet erbjuder STQM en företagsanpassad heldagsutbildning kring stresshantering och återhämtning.

En del av utbildningen är teoretisk. Vi tittar på biologiska orsaker till stress, hur olika beteendeprofiler kan uppleva situationer olika, du får lära dig upptäcka tidiga varningssignaler och symptom på ohälsosam stress.

En stor del av utbildningen är också praktisk. Vi tränar på att hantera de vanligaste tankefällorna. Vi går igenom strategier för att minska upplevelsen av stress och du får med dig konkreta evidensbaserade verktyg för stresshantering att använda i vardagen. Vi pratar också om vikten av återhämtning – vilka beteenden och aktiviteter får oss att må bra?

Målgrupp

Denna utbildning passar alla – både chefer och medarbetare – i en verksamhet. Insatsen kan ingå som en del i ett större utbildningsprogram eller genomföras som en fristående heldagsutbildning.

Syfte och mål

Utbildningen ger deltagarna

 • ökad självkännedom och förståelse för hur vi människor påverkas av stress
 • förbättrad förmåga att hantera upplevd stress både på arbetsplatsen och privat
 • konkreta evidensbaserade verktyg som praktiskt hjälper dig att förebygga stress och som ger förbättrad hälsa.

”Sören är mycket kunnig och lär ut på ett bra sätt. Han fångar ens intresse och gör det roligt.”

Innehåll och upplägg

Utbildningen innehåller följande moment

 • Vad är stress – biologiska orsaker som förklarar hur vi hanterar dagliga utmaningar och situationer
 • Lär dig tolka varningssignaler och symptom på stress både hos dig själv och andra
 • Olika personlighetsdrag och beteenden reagerar olika på stress
 • Hitta balansen mellan över- och understimulering
 • De vanligaste tankefällorna och hur du kan undvika dessa
 • Vikten av återhämtning – beteenden och aktiviteter som får oss att må bra
 • Strategier för att minska upplevelsen av stress
 • Så skapar du lugn och fokus även i tuffa situationer. Evidensbaserade verktyg för stresshantering – kunskap och praktisk träning
 • Deltagarnas egna hälsomål diskuteras och följs upp

Kursledare Sören Hjälm

Sören HjälmSören Hjälm har lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag. Han är en inspirerande och uppskattad föreläsare som bjuder på både skratt och allvar.

Sören är forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet och fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi. Han är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap.

Läs mer

KBT-modellen tresystem-teorin bygger på människans biologiska förutsättningar och genetik sen urminnes tider. Modellen ger en förenklad bild av processer som pågår i våra kroppar och sinnen. Två av systemen – Hotsystemet och Utforskarsystemet – är till för att skydda oss och bryter i längden ner oss. Det tredje systemet – Trygghetssystemet – är till för att göra oss lugna och bygga upp oss. Modellen skapar en större medvetenhet och ökar förståelsen för stressreaktioner. Något av systemen är alltid igång under kortare eller längre tid. Man kan utvärdera sig själv och andra utifrån dem, och genom dessa system kan man lära sig att hantera sin och sina medarbetares vardag på ett mer balanserat sätt.

Du kan läsa mer om detta ämne i Sörens artikelserie.

Del 1: Hotsystemet                          Del 2: Utforskarsystemet och trygghetssystemet