Webbutbildning om stresshantering

Välkommen till en webbutbildning om stresshantering och återhämtning som fokuserar på fysiska och psykiska stressreaktioner – när, hur och varför reagerar vi som vi gör? Utan att förminska arbetsgivarens ansvar för en god arbetsmiljö, ger den här utbildningen dig ett bra komplement när det gäller de delar som du själv kan ta makten över, nämligen din kropp och dina tankar!

Upplägg

Utbildningen motsvarar en tvåtimmars stressföreläsning, med möjlighet att reflektera kring olika frågor kopplade till varje avsnitt. Stressforskare Sören Hjälm delar med sig av både teoretisk kunskap och praktiska verktyg och råd att använda dig av i vardagssituationer.

För vem

Utbildningen är till för dig som är intresserad av hur och varför biologi och evolution ibland ställer till det för oss i dagens samhälle och hur du själv kan påverka din egen upplevelse av stress.

Är ni flera på din arbetsplats som går denna webbutbildning om stresshantering finns det också goda förutsättningar för att använda utbildningsmaterialet som underlag i uppföljande gruppdiskussioner.

”Pedagogiskt och lättförståeligt med bra exempel som är tydliga och lätta att relatera till.”

Nöjd deltagare

Kursens innehåll

Kursen innehåller teoretisk kunskap om vår hjärna och trecirkelmodellen, om hur och varför biologi och evolution ibland ställer till det för oss i dagens samhälle. Du får också praktiska verktyg och råd att använda dig av i vardagssituationer.

Efter varje avsnitt finns ett antal frågor att reflektera kring. Du har också möjlighet att löpande göra egna anteckningar i systemet under utbildningens gång.

Utbildningen går igenom:

  • Kunskap om hjärnan: Hjärnans olika delar och dess funktioner och reaktioner. Vår hjärna är inte riktigt anpassad för livet här och nu, utan reagerar fortfarande som om vi vore stenåldersmänniskor. Hur märks det?
  • Mentalisering: Förmågan att kunna se sig själv utifrån och andra inifrån.
  • Trecirkelmodellen: Hotsystemet – som aktiverar vår reptilhjärna och sätter kroppen i alarmberedskap. Utforskarsystemet – som stimulerar oss att göra nya upptäckter och söka kickar. Trygghetssystemet – som ger oss en känsla av lugn och välmående och är skapat för att skydda oss.
  • Funktionell beteendeanalys: Ett verktyg som har sitt ursprung i KBT (kognitiv beteendeterapi). Det hjälper dig att konkretisera och logiskt analysera situationer som du upplever som stressande och hotfulla. Kursledaren går igenom verktyget och sedan får du prova själv hemma.
  • Avslutning: Avslutningsvis får du tips på hur du kan fördjupa dig ytterligare inom ämnet. Sören delar med sig av olika bloggar och artiklar, och ger förslag på övrig litteratur kring stresshantering. Du har också möjlighet att beställa ett kursintyg.

För att bidra till en avstressande upplevelse är utbildningen illustrerad av Gebbe Björkman, som är en av Sveriges främsta naturkonstnärer.

Investering

Pris: 495 kr exkl. moms.

Tid: Kursen tar totalt ca 2 timmar att genomföra.

Du kan när som helst pausa och sedan fortsätta där du slutade, eller gå tillbaka och repetera utvalda delar. Du har fri tillgång till kursen under 3 månader från köpdatum.

Sören HjälmKursledare

STQM har tagit fram denna webbutbildning om stresshantering tillsammans med Sören Hjälm som är forskare inom stress och utbrändhet. Sören är dessutom certifierad KBT-terapeut och har lång erfarenhet av att skapa och genomföra olika utbildningar och utvecklingsprogram inom ledarskap och stressrelaterade frågor.