Att leda utan att vara chef (4 dagar)

Många leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning med ett definierat personalansvar, som till exempel i projektorganisationer. Det ställer stora krav på att kunna använda egna och andras förutsättningar och resurser för att kunna leda människor mot ett gemensamt mål utan att ha ett formellt mandat.

Utbildningen Att leda utan att vara chef ger deltagarna grunderna i kommunikation och förståelsen för vilken påverkan det har på dem själva och andra. Dessutom erhåller de teorier och verktyg som ger dem ökad förståelse, både för sig själva och hur de kan leda och påverka andra. Genom praktiska övningar lär de sig använda coachning och feedback som naturliga verktyg och de lär sig även grunderna i att hantera konflikter.

”Utbildningen har gett mig många aha-upplevelser och bättre förståelse både för mig själv och andra.”

Syfte och mål

Efter utbildningen kommer deltagarna att ha:

  • ökad säkerhet i hur du ska agera som ledare för att medverka till att skapa en positiv utveckling för såväl medarbetare som för organisationens resultat.
  • förmåga att behärska coachning, feedback, konstruktiv tillsägelse och konflikthantering.
  • förståelse för människors sätt att reagera på förändringar och hur du som ledare bör agera för att underlätta för medarbetaren att hantera olika förändringar i arbetssituationen.

Målgrupp

Ledare som inte har personalansvar, men som har eller kommer att få ansvar för att leda, stödja och utveckla enskilda medarbetare och grupper, t.ex. som projektledare, teamledare, gruppchef eller coach.

Innehåll och upplägg

 

Utbildningen består av en blandning av korta teoripass, praktiska övningar, egen reflektion, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi använder olika case för att applicera kunskaper och öva färdigheter. Utbildningsuppdraget sprids ut på ca ett år för att ge möjlighet för kursdeltagarna att få tid till att träna på kursens olika teman.

Modul 1: Att leda utan att vara chef – ledarrollen. Verktyg för att förstå och hantera vad det innebär att använda sig av ett flexibelt/situationsanpassat ledarskap. Hur leder man individer olika utifrån uppgift, engagemang samt kompetens och utifrån deras olika roller i teamet?

Modul 2: Ger verktyg för att nå fram till människor och skapa god kommunikation samt förstå vad som hindrar kommunikationen. Hur påverkas jag av min egen och andras kommunikationsstilar? Grunderna i coaching. Vad innebär det att kommunicera utifrån ett coachande förhållningssätt?

Modul 3: Feedbackträning med hjälp av olika modeller – feedbacktrappan, feedbackbron, casebaserade övningar, konflikthantering. Verktyg för att klargöra förväntningar på gruppmedlemmar, undvika irritation, samt att säkerställa bra stämning i gruppen dvs. minska snacket bakom ryggen. Att leda i förändring – förändringskurvan och beteendeanalys.

Modul 4: Träning av coaching och feedback med hjälp av case som är framtagna från deltagarnas vardag. För att omvandla kunskap till kompetens och öva i skarpt läge tillsammans i grupp.

Mellan varje utbildningstillfälle rekommenderar vi att kursdeltagarna träffas i s.k. lärteam som fångar upp reflektioner som de har fått under utbildningen men även hjälper varandra med att arbeta med hemuppgifterna. Mellan varje utbildningsträff erbjuds kursdeltagarna individuell coaching av kursledaren via telefon för att hjälpa till att hjälpa och stödja kursdeltagarnas utmaningar i sin yrkesroll.

Det är även lämpligt att erbjuda kursdeltagarna relevant kurslitteratur eftersom det visar sig förstärka lärandet. Alla teorier och modeller som presenteras under kursen är evidensbaserade och bygger på många års beprövad erfarenhet. Det upplägg som presenteras här ovan kan självklart förändras och anpassas till er verksamhet och kursdeltagarnas specifika förkunskaper och önskemål.

”Bra med konkreta case, tydliga metoder och handledning. Nöjd!”

Kursledare

Sören HjälmSören Hjälm

Sören Hjälm har lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag. Kombinationen av en gedigen akademisk plattform och en särpräglat pedagogisk förmåga samt en närvarande och sympatisk personlighet, garanterar stor kundnytta.

Sören är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap. Han är fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi. Han är också forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet.