värderingar

Ledarskap genom värderingar

Utbildningen Ledarskap genom värderingar vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa sin självinsikt och ta nästa steg i sin utveckling genom att utforska hur värderingar påverkar ledarskapet.

Trygghet Tydlighet Trovärdighet

Personer som har tänkt igenom vad de står för och i hög utsträckning agerar därefter, är tryggare i sina roller och mer förtroendeingivande i längden.  Dessutom visar forskning att medvetenhet om personliga värderingar har en stor påverkan på engagemang i arbetet.  Att uppleva sin tillvaro som meningsfylld bidrar till högre motivation och därmed ökad produktivitet – och lönsamhet!

Under den här utbildningen får du möjlighet att upptäcka, utforska och leva efter personlig värdegrund så långt det är önskvärt och lämpligt med hänsyn till roll och situation. Den förväntade nyttan för individen är större trygghet, som bidrar till tydlighet och skapar trovärdighet. Det blir också lättare att relatera till organisationens värderingar när vi kan göra de personliga kopplingarna till dem.

Målgrupp

För dig som vill fördjupa din självinsikt och ta nästa steg i din utveckling som ledare. För HR-chefer som vill utvärdera hur arbete med personliga värderingar kan skapa engagemang i organisationen.

Kursinnehåll

Efter en introduktion kring forskning om och värdet av att medvetandegöra personliga värderingar påbörjas en individuell utvecklingsprocess för varje deltagare. Vad är egentligen viktigt för just dig? Vad ligger bakom dina val och prioriteringar? Vad styr ditt beteende? Våra värderingar ligger hos de allra flesta på en omedveten nivå, och det kan ta lång tid att föra upp dem på ytan. För att snabba upp den processen, använder vi oss av kartläggningsverktyget Value Online. Tillsammans med storytellning, d.v.s. dina egna berättelser ur livet om hur din värdegrund formats, får processen kraft och energi.

Utbildningen ger kunskap om…

  • Vad en värdering är
  • Var personliga värderingar kommer ifrån
  • Om en personlig värdering kan ändras hos en person
  • Vad som hindrar oss från att leva efter våra personliga värderingar
  • Vad som händer om jag inte lever efter mina värderingar

… och insikt om…

  • Vilka mina högst prioriterade värderingar är
  • Hur de påverkar mitt ledarskap och hjälper mig nu och framåt
  • Vilka värderingar jag vill parkera alternativt byta ut

Upplägg

Grund, steg 1

Vi utforskar vad värderingar är, dess betydelse för hur vi uppfattar oss själva, hur vi framstår för andra, vår känsla av trygghet och tydlighet, våra prioriteringar och vårt beteende nu och i framtiden. Vi delar med oss av kunskap om hjärnan, det biologiska systemet och vad som skapar trygghet, oxytocinproduktion, och välbefinnande. I grupper om tre delar deltagarna berättelser om sina mest prioriterade värderingar utifrån en kartläggning som görs i förväg via nätet. Vi rör oss från omedvetet till medvetet. Medvetenhet ger oss styrka när vi ställs inför vägval och behöver fatta stora, svåra eller snabba beslut. Att göra aktiva val går både snabbare och lättare.  Detta ger en tydligare känsla av meningsfullhet och ger ökad motivation, engagemang och energinivå. Var och en formulerar sitt nästa steg.

Påbyggnad, steg 2

Vi gör kopplingar mellan värderingar och livsresan, som deltagarna förberett och tagit med sig. Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna där vi bl.a. belyser de situationer i vardagslivet då vi lever våra värderingar respektive inte gör det. Vad är effekterna av detta? Hur kan vissa värderingar lyftas fram ytterligare och vilka kan prioriteras ner? Vilka beteenden är kopplade till värderingarna och vilka beteenden skulle jag vilja förstärka respektive förminska? Vi undersöker hur en förjupad medvetenhet om värderingar och dess betydelse kan utgöra en kompass framåt. Vi fyller på med ytterligare kunskap om hjärnan, introducerar L.E.A.R.N. – en modell för lärande, och formulerar nästa steg.

Påbyggnad, steg 3

Vi gör en självpresentation utifrån värdegrund med metaforer, bilder och symboler. Vi reflekterar även över kopplingar mellan personliga och företagets värderingar. Är de i samklang? Om inte – vad behöver göras? Hur kan jag bidra med min nya kunskap om värderingar för att våra företagsvärderingar skall levas fullt ut av våra medarbetare och generera en tillitsfull arbetsplats med trygghet, tydlighet och trovärdighet?

Erbjudande

Vi erbjuder en förmånlig rabatt om du bokar alla tre steg på en gång. Kontakta oss för en prisvärd offert!

Kursledare

Agneta Lundgren och Carina Vinberg är två erfarna ledartränare, som med sin kunskap om människan genomför uppdrag som möter våra biologiska behov och sätt att lära.