Ny som chef (2+2 dagar)

Utbildningen Ny som chef ger kunskap och verktyg för ökad trygghet, tydlighet och trovärdighet för dig som är ny i din chefsroll. Utbildningen är företagsanpassad, kontakta oss för ett prisvärt erbjudande!

Målgrupp

För dig som är ny i din chefsroll. Utbildningen kräver inga förkunskaper men det kan vara en fördel – dock inget krav – att du har arbetat i din chefsroll några månader för att kunna dela värdefulla erfarenheter med andra deltagare.

Innehåll

Du får kunskaper och verktyg som du behöver för att ta dig an utmaningar du kan komma att stå inför i din nya roll. Kursen tar hänsyn till vad du behöver ha med dig och träna på för att göra ett bra jobb och är uppdelad i två moduler där du får uppgifter före, under och efter kursen.

 • PLUS-modellen om organisationers perspektiv och byggstenar
 • Förstå gruppens beteende och dynamik i olika utvecklingsfaser
 • Hur fungerar människor? Grundläggande kunskaper om hjärnan och det mänskliga biologiska systemet.
 • Att leda individer genom effektiv och anpassad kommunikation
 • Att få tiden att räcka till – personlig planering
 • Formulera och förankra mål
 • Samtalsverktygen coaching och feedback
 • Att delegera – varför, vad och hur
 • Konflikter. Förstå varför de uppstår, förebygga och hantera
 • Ledarskapets paradoxer – hur vet jag vilket verktyg jag ska använda?
 • Grunderna i arbetsrätt: Arbetsgivarens och den anställdes rättigheter och skyldigheter och chefen som arbetsgivarrepresentant. Från anställning till uppsägning – de viktiga hållpunkterna på vägen:
  o Kontakt med facket – hur, när och varför?
  o Grundläggande regler kring anställning och avslut
  o Diskriminering
  o Arbetstid och ledigheter

Pedagogik

Dagarna präglas av samtal, övningar, tillfällen för reflektion, fysisk aktivitet m.m. och avslutas med hemuppgifter och en plan för fortsättningen. Vi arbetar med modern neurovetenskaplig forskning som utgångspunkt, och du får grundläggande kunskap om vårt biologiska system, hjärnan, dess hot- och belöningssystem, m.m. som är ovärderlig när vi ska motivera oss själva och andra.

Upplägg

4 dagar som kan fördelas enligt 2 + 2 dagar enligt önskemål om när i tid – helst med tid för reflektion och träning med ett tidsspann på ca 2-4 veckor.

Pris

Utbildningen är företagsanpassad. Kontakta oss för en prisvärd offert om ni är minst fem personer från er organisation som vill gå!

Kursledare

Agneta Lundgren och Carina Vinberg är två erfarna ledartränare med lång erfarenhet av att utveckla ledare och team.

De drivs av att stötta chefer och ledare på olika nivåer att förstå och hitta sin egen personliga ledarstil och på det sättet bli mer tydlig och trovärdig som ledare.