Utbildningar inom LEDARSKAP

Ledarskapet har en avgörande betydelse för en verksamhets utveckling och kvalitet samt för uppfyllelse av mål och resultat. Chefer och ledare behöver kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till reflektion och stöd för att kunna möta sina utmaningar. STQMs utbildningar inom ledarskap stärker och utvecklar ledarskapet och anpassas till målgruppens erfarenhet och specifika utmaningar på olika chefs- och ledarnivåer.

Att leda utan att vara chef
Många leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning med ett definierat personalansvar, som till exempel i projektorganisationer. Det ställer stora krav på att kunna använda egna och andras förutsättningar och resurser för att kunna leda människor mot ett gemensamt mål utan att ha ett formellt mandat. Utbildningen Att leda utan att vara chef ger deltagarna grunderna i kommunikation, coaching, feedback och konflikthantering. Läs mer om Att leda utan att vara chef här.

Ledarutvecklingsprogram
Vårt ledarutvecklingsprogram vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa och utveckla sin ledarkompetens och därmed stärka sitt ledarskap i den dagliga verksamheten. Målet är att cheferna efter genomgått program ska vara trygga och tydliga i sitt ledarskap. Utbildningen omfattar fyra teman: Att leda sig själv, att leda andra, att leda grupper och att leda i förändring. Läs mer om våra Ledarutvecklingsprogram här.

Effektiva team
STQM erbjuder skräddarsydda program för teamutveckling, där medarbetarnas styrkor och potential tas tillvara. Programmen vänder sig chefer och teamledare som vill utveckla välfungerande team, höja motivationen hos medarbetarna, få en nytändning i organisationen, utveckla säkrare chefer och ledare och få verktyg för effektiv konflikthantering. Läs mer om Effektiva team här.

Utvecklande ledarskap
Utbildningen Utvecklande Ledarskap är den svenska modellen av ett transformativt ledarskap och bygger på en 360-analys från sidoordnad, din chef, dig själv och dina medarbetare. Genom att både ge och ta emot feedback lär du dig att identifiera vilka ledarbeteenden som är gynnsamma – beteenden som du redan har och de som du behöver utveckla. Sedan får du hjälp med att utarbeta en personlig utvecklingsplan. Läs mer om Utvecklande ledarskap här

Ledarskap genom värderingar
Utbildningen Ledarskap genom värderingar vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa sin självinsikt och ta nästa steg i sin utveckling genom att utforska hur värderingar påverkar ledarskapet. I utbildningen används verktyget Value Online och du får insikt om dina personligt högst prioriterade värderingar och hur dessa påverkar och hjälper ditt ledarskap nu och framåt. Läs mer om Ledarskap genom värderingar här.

Högskoleutbildning i ledarskap
Sedan 2008 samarbetar STQM med Ersta Sköndal Bräcke högskola där vi tillsammans utvecklar, marknadsför och utbildar i ledarskap på högskolans uppdragsutbildningar. Det är utbildningar som utgår ifrån ett helhetsperspektiv på människan. Utbildningarna vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden. Läs mer om Högskoleutbildningarna här.

Samtalsstöd om bemötande
Frågor om bemötande är ständigt aktuella i organisationer och företag som arbetar med människor. Många klagomål i verksamheter handlar just om brister i bemötandet. Samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik är framtaget för att inspirera samt ge idéer och underlag till samtal genom konkreta beskrivningar av olika bemötandesituationer. Läs mer om Samtalsstöd om bemötande här.